Privacy beleid & gebruiksovereenkomst

Privacyverklaring van Eckes-Granini Group GmbH

Status 25.05.2018

Eckes-Granini Group GmbH (hierna: Eckes-Granini’) is de exploitant van de website onder het domein www.granini.be (hierna: de ‘website’). Onderstaand informeren wij u hoe persoonsgegevens worden verzameld als u deze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die aan uw persoon kunnen worden gerelateerd, zoals naam, adres, e-mailadres, gebruikersgedrag.

Uw gegevens worden verzameld, verwerkt en gebruikt overeenkomstig de bepalingen van de Duitse telemediawet (Telemediengesetz, TMG) en gegevensbeschermingswetgeving, met name de Duitse wet op de gegevensbescherming (Bundesdatenschutzgesetz, BDSG) en de algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Middels deze privacyverklaring verschaffen wij informatie over de verzameling van persoonsgegevens van de betrokkene op en via onze website overeenkomstig artikel 13 van de AVG.

1. Verzameling van persoonsgegevens voor informatiedoeleinden

(1) Als u de website louter voor informatiedoeleinden gebruikt en dus niet inlogt, u niet registreert en ons evenmin voorziet van andere gegevens om de website te gebruiken, verzamelen wij geen andere persoonsgegevens dan die welke uw browser verzendt om u in staat te stellen de website te bezoeken. Het doel van dergelijke gegevensverzameling is om u in staat te stellen de website te bezoeken en te verzekeren dat de website naar behoren functioneert. Voorts gebruiken wij de gegevens voor het optimaliseren van de website en ter borging van de veiligheid van onze informatietechnologie. Het gaat om de volgende gegevens:

 • IP-adres
 • Datum en tijd van het verzoek
 • Verschil tijdzone ten opzichte van Greenwich Mean Time (GMT)
 • Inhoud van het verzoek (specifieke pagina)
 • Toegangsstatus/HTTP-statuscode
 • Doorgegeven volume van de gegevens
 • Website waar het verzoek vandaan komt
 • Browser
 • Besturingssysteem en interface
 • Taal en versie van de browsersoftware

(2) Daarnaast worden ‘cookies’ op uw computer geplaatst als u onze website bezoekt. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw harde schijf worden opgeslagen. Ze zijn gekoppeld aan de door u gebruikte browser, via welke bepaalde informatie wordt gestuurd aan de organisatie die het cookie plaatst (in dit geval: wij). Een cookie bevat doorgaans de naam van het domein waarvandaan het afkomstig is, de levensduur van het cookie en een waarde – gewoonlijk een willekeurig gegenereerd uniek getal. Cookies kunnen geen programma’s uitvoeren of virussen doorgeven aan uw computer. Het doel van het gebruik van cookies is om onze website gebruikersvriendelijker en effectiever te maken. Voor sommige elementen van onze website is het noodzakelijk dat de browser kan worden geïdentificeerd, zelfs nadat van pagina wordt gewisseld.

Deze website maakt gebruik van cookies op de volgende manier:

 • Tijdelijke cookies (die met andere woorden slechts tijdelijk worden gebruikt) worden automatisch verwijderd op het moment dat u uw browser sluit. Dit zijn voornamelijk sessiecookies, die een zogenaamde sessie-ID opslaan, waarmee verschillende verzoeken van uw browser aan de gedeelde sessie kunnen worden toegewezen. Deze cookies zorgen dat uw computer wordt herkend als u weer terugkeert naar de website. Sessiecookies worden verwijderd wanneer u uitlogt of uw browser sluit.
 • Permanente cookies (die gedurende beperkte tijd worden gebruikt) worden automatisch verwijderd na een vooraf vastgestelde tijd, die per cookie kan verschillen. U kunt deze cookies op elk gewenst moment verwijderen via de veiligheidsinstellingen van uw browser.
 • Cookies in verband met diensten van derden, zoals hieronder nader beschreven.
 • Flashcookies worden niet door uw browser verzameld, maar door de Flashplug-in. Deze cookies slaan de benodigde gegevens op ongeacht de gebruikte browser en hebben geen automatische vervaldatum. Als u niet wilt dat Flashcookies worden verwerkt, moet u de daarvoor relevante add-on installeren.
 • Webbakens zijn elektronische afbeeldingen (ook wel transparante gifs of webbugs genoemd) die ons in staat stellen te tellen hoeveel bezoekers de website hebben bezocht.

U kunt uw browserinstellingen configureren zoals u zelf wilt en daarin bijvoorbeeld cookies van derden of alle cookies weigeren. Informatie over het beheer en de verwijdering van cookies, evenals de bijbehorende instructies voor algemeen gebruikte browsers is ook beschikbaar op https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/wat-zijn-cookies. Wij wijzen erop dat het verwijderen van cookies kan veroorzaken dat niet alle functies van deze website nog naar behoren werken.

(3) Deze gegevens worden gescheiden opgeslagen van alle andere gegevens die eventueel door ons worden bewaard. In het bijzonder zijn cookiegegevens niet gekoppeld aan uw andere gegevens die eventueel worden doorgegeven.

2. Verzameling van persoonsgegevens voor gepersonaliseerde doeleinden

(1) Naast het gebruik van onze website louter voor informatiedoeleinden, bieden wij eveneens een aantal diensten die u kunt gebruiken als u ze interessant vindt. Om gebruik van die diensten mogelijk te maken, dient u in de meeste gevallen aanvullende informatie te verschaffen. Waar een optie bestaat om vrijwillig aanvullende informatie te verstrekken, wordt dit overeenkomstig aangegeven. Wij verzamelen, verwerken en gebruiken uitsluitend die persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor uw gebruik van de website en/of de uitvoering van een met ons aangegaan contract, of die u zelf verstrekt. Dit betreft hoofdzakelijk mastergegevens en gebruikersgegevens die via formulieren op onze website kunnen worden doorgegeven:

 • Firma
 • Naam (bestaande uit aanhef, titel, voornaam, achternaam en geslacht)
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Registratie en inloggegevens van de gebruiker

(2) Wij gebruiken waar nodig inventarisgegevens en gebruikersgegevens voor het aangaan, vaststellen van de inhoud van, wijzigen of beëindigen van een contractuele relatie met u, om onze contractuele verplichtingen na te komen, voor het inloggen door de gebruiker op de website en om contact met u op te nemen als u dat wenst of als dat uit hoofde van de contractuele relatie noodzakelijk is of ingevolge wet- en regelgeving is toegestaan.

Met uitzondering van de door hieronder gespecificeerde derden verzamelde informatie, worden de persoonsgegevens opgeslagen en verwerkt in de Europese Unie.

3. Vernietigingsmomenten

Tenzij anders vermeld in dit privacybeleid, slaan wij uw gegevens niet langer op dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze werden verzameld of verwerkt, met uitzondering van de gevallen waarin de wet een langere bewaarperiode vereist. Uw persoonsgegevens worden dan ook gewist nadat uw verzoek is verwerkt, tenzij anders werd overeengekomen of wettelijk is vereist.

Inventarisgegevens worden twee jaar na beëindiging van de contractuele relatie vernietigd en wel aan het eind van het betreffende kalenderjaar, tenzij de gegevens langer bewaard moeten worden en dit wettelijk is toegestaan.

4. Anonieme statistische analyse van de gebruikersgegevens

Tenzij u daartegen bezwaar aantekent, hebben wij het recht om, met gebruik van een pseudoniem, gebruikersprofielen te creëren voor reclame- of marketingdoeleinden, of om de website aan te passen aan de behoeften van gebruikers. In het bijzonder analyseren wij gebruikersgegevens op anonieme wijze voor statistische doeleinden om de website aan te passen aan de behoeften van gebruikers. U kunt bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens middels een daartoe strekkend bericht.

5. Gebruik van Google Analytics

(1) Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een door Google Inc. (‘Google’) aangeboden dienst voor het analyseren van websites. Google Analytics maakt gebruik van ‘cookies’, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen ten behoeve van analyses van het gebruik van de website. De informatie die door het cookie wordt gegenereerd met betrekking tot uw gebruik van deze website, wordt doorgegeven aan en opgeslagen op een server van Google in de Verenigde Staten. Echter, als op deze website IP-anonimisering wordt geactiveerd, wordt binnen de Europese Unie of andere landen die het EER-akkoord (Europese Economische Ruimte) hebben ondertekend, eerst uw IP-adres verkort. Uw volledige IP-adres wordt slechts in uitzonderlijke gevallen doorgegeven aan een Googleserver in de Verenigde Staten, waar het dan wordt verkort. Google gebruikt deze informatie ten behoeve van de exploitant van deze website voor het analyseren van uw gebruik van de website, het compileren van rapporten betreffende de websiteactiviteiten en voor het uitvoeren van andere aan het gebruik van de website en het internet gerelateerde diensten ten behoeve van de exploitant.

(2) Het IP-adres dat bij het gebruik van Google Analytics door uw browser wordt doorgegeven, wordt niet gecombineerd met andere gegevens waarover Google beschikt.

(3) U kunt de opslag van cookies op uw computer tegengaan via de daartoe beschikbare instelling in uw browserinstellingen. Wij wijzen er echter op dat u in dat geval niet alle functies van deze website ten volle zult kunnen gebruiken.

(4) U kunt eveneens voorkomen dat door het cookie gegenereerde gegevens betreffende uw gebruik van deze website (met inbegrip van uw IP-adres) door Google worden verzameld en verwerkt door de browserplug-in te downloaden en te installeren die u vindt via de link:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

(5) Deze website gebruikt Google Analytics met de extensie ‘_anonymizeIp()’. Als gevolg daarvan worden IP-adressen uitsluitend in verkorte vorm gebruikt om een directe koppeling naar personen te voorkomen.

(6) Google Analytics wordt gebruikt overeenkomstig de voorwaarden die de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten zijn overeengekomen met Google. Informatie over de externe provider: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001. Servicevoorwaarden voor gebruikers: https://www.google.com/analytics/terms/us.html, Google’s informatie “Uw gegevens beveiligen”: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en, en Google's privacybeleid: http://www.google.de/intl/en/policies/privacy/.

6. Gebruik van etracker

(1) Op deze website worden voor marketing- en optimalisatiedoeleinden gegevens verzameld en opgeslagen met gebruik van de technologie van etracker GmbH (www.etracker.com). Deze gegevens kunnen worden gebruikt om, onder pseudoniem, gebruikersprofielen te creëren. Daar kunnen cookies voor worden gebruikt. De door middel van etracker-technologie verzamelde gegevens worden zonder specifieke toestemming van de betrokkene niet gebruikt om de bezoeker aan de website te identificeren en evenmin gecombineerd met persoonsgegevens betreffende de houder van het pseudoniem. De verzameling en opslag van gegevens kan op elk moment met toekomstige werking worden ingetrokken.

(2) U kunt de opslag van cookies op uw computer tegengaan via de daartoe beschikbare instelling in uw browserinstellingen. Wij wijzen er echter op dat u in dat geval niet alle functies van deze website ten volle zult kunnen gebruiken.

7. Gebruik van Google AdSense en BingAds

(1) op deze website wordt gebruikgemaakt van de diensten van Google AdSense en BingAds.

(2) Als u onze website bezoekt, worden de providers daarover geïnformeerd. Te dien einde wordt door de providers een cookie op uw computer geplaatst. De onder nr. 1 in dit beleid genoemde informatie wordt doorgegeven. Daarnaast worden zogenaamde webbakens gebruikt. Dit zijn transparante grafische afbeeldingen die worden gebruikt voor het analyseren van uw gebruikersgedrag op deze website. Het IP-adres dat bij het gebruik van deze dienst door uw browser wordt doorgegeven, wordt niet gecombineerd met andere gegevens waarover de provider beschikt. Wij hebben geen invloed op de verzamelde gegevens en de volledige omvang van de verzamelde gegevens is ons niet bekend. De gegevens worden doorgegeven aan de Verenigde Staten, waar ze vervolgens worden geanalyseerd. Het is mogelijk dat die gegevens worden doorgegeven aan contractpartners van de provider en autoriteiten.

(3) U kunt op verschillende manieren voorkomen dat Google AdSense cookies op uw computer plaatst: (a) door de passende instellingen te kiezen in uw browsersoftware; zo zal het blokkeren van cookies van derden zorgen dat u geen reclame ontvangt van externe providers; (b) door via de link https://adssettings.google.com/authenticated reclameonderwerpen tijdens het gebruik van Google uit te schakelen; bij het wissen van cookies wordt ook deze instelling gewist; (c) door reclameonderwerpen uit te schakelen die door providers worden getoond en welke deel uitmaken van de zelfregulerende campagne ‘About Ads’ via de instelling http://www.aboutads.info/choices; bij het wissen van cookies wordt ook deze instelling gewist; (d) door Firefox, Internet Explorer en Google Chrome permanent te deactiveren in uw browsers via de link http://www.google.com/settings/ads/plugin. Wij maken u erop attent dat u in dat geval mogelijk niet over alle functies van deze website kunt beschikken.

(4) Meer informatie over het doel en de omvang van het verzamelen van gegevens en de verwerking daarvan, evenals over uw rechten in dit verband en over de instellingenopties om uw privacy te beschermen kunt u vinden op:

a) Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA; privacybepalingen voor adverteren: http://www.google.de/intl/en/policies/technologies/ads/ en informatie over DoubleClickcookies: https://support.google.com/dfp_premium/answer/2839090?hl=en

b) Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA; https://privacy.microsoft.com/privacystatement

8. Socialemediaplug-ins en diensten van derden

A. Het gebruik van socialemediaplug-ins

(1) Op dit moment maken wij gebruik van de volgende socialemediaplug-ins: Facebook, Google+, Twitter, Instagram, LinkedIn en Xing. Wij gebruiken de zogenaamde 2-klik-oplossing (2-click solution). Dit betekent dat als u onze website bezoekt, in eerste instantie geen persoonsgegevens aan de providers van deze plug-ins worden verstrekt. U kunt de provider van de plug-in herkennen aan de letter in het grijs gemaakte vakje, die overeenkomt met de eerste letter van hun naam. Persoonsgegevens worden uitsluitend doorgegeven als u op een van de plug-ins klikt: door de plug-in te activeren, worden gegevens automatisch doorgegeven aan de betreffende provider en daar opgeslagen (voor Amerikaanse providers is dat de Verenigde Staten). Wij hebben geen invloed op de verzamelde gegevens of gegevensverwerkingsprocedures en de volledige omvang van de verzamelde gegevens, het doel en de bewaarperiodes ervan zijn ons niet bekend. Aangezien de provider de gegevens voornamelijk via cookies verzamelt, raden wij u aan om, alvorens op een grijs gemaakt vakje te klikken, via de veiligheidsinstellingen in uw browser alle cookies te verwijderen.

(2) Als u een plug-in activeert, krijgt de provider van die plug-in bericht dat u de betreffende subpagina van onze website heeft geopend. Daarnaast worden de onder 1.(1) van dit beleid genoemde gegevens doorgegeven, waarbij voor Facebook en Xing geldt dat in Duitsland alleen een geanonimiseerd IP-adres wordt verzameld. Dit gebeurt ongeacht of u bij deze provider al dan niet een account heeft en erbij bent ingelogd. Als u bij deze provider bent ingelogd, worden de gegevens rechtstreeks aan uw account toegewezen. Als u klikt op de geactiveerde knop en bijvoorbeeld naar de site linkt, slaat de provider deze informatie ook op in uw gebruikersaccount en stelt hij daar officieel uw contacten van op de hoogte. Als u niet wilt dat de gegevens worden toegewezen aan uw account bij deze provider, moet u uitloggen voordat u de knop activeert.

(3) De provider slaat deze gegevens op als gebruikersprofielen en gebruikt ze voor reclamedoeleinden of marktonderzoek en/of om de website aan te passen aan de behoeften van de gebruikers. Een dergelijke analyse wordt in het bijzonder (en ook voor gebruikers die niet zijn ingelogd) uitgevoerd om passende advertenties aan te bieden en andere gebruikers in het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website. U heeft het recht bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen. U doet dat door contact op te nemen met de betreffende provider.

(4) Aanvullende informatie over het doel en de omvang van de verzameling van gegevens en de verwerking ervan door de betreffende providers kan worden gevonden in de hieronder genoemde privacyrichtlijnen van de betrokken providers. Deze documenten bevatten eveneens aanvullende informatie over uw rechten in dit verband en over instellingenopties ter bescherming van uw privacy.

(5) Adressen van de afzonderlijke providers en de URL’s naar hun respectievelijke privacyrichtlijnen:

a) Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA; http://www.facebook.com/policy.php.

b) Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA; https://www.google.com/policies/privacy/partners/?hl=de

c) Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA; https://help.instagram.com/155833707900388/

B. Integratie van de diensten van derden

(1) In onze website hebben wij YouTube-video’s geïntegreerd. Ze zijn opgeslagen op http://www.YouTube.com en kunnen rechtstreeks vanaf onze website worden afgespeeld. De video’s zijn alle geïntegreerd in ‘uitgebreide gegevensbeschermingsmodus’, wat wil zeggen dat over u als gebruiker geen gegevens worden doorgegeven aan YouTube als u de video’s niet afspeelt. Uitsluitend wanneer u de video’s afspeelt worden de in paragraaf 2 genoemde gegevens doorgegeven. Wij hebben geen invloed op deze gegevensdoorgifte. Voorts bevat deze website geïntegreerde content van de volgende externe providers: Google Maps.

(2) Als u de website bezoekt, krijgt de externe provider bericht dat u de betreffende subpagina van onze website heeft geopend. De onder 1.(1) in dit beleid genoemde informatie wordt doorgegeven. Dit gebeurt ongeacht of u al dan niet een gebruikersaccount bij deze derde heeft en daar bent ingelogd en eveneens als er geen gebruikersaccount is. Als u bij de plug-inprovider bent ingelogd, worden de gegevens rechtstreeks aan uw account toegewezen. Als u niet wilt dat de gegevens worden toegewezen aan uw profiel bij de externe provider, moet u uitloggen voordat u de knop activeert.

(3) De externe provider slaat deze gegevens op als gebruikersprofielen en gebruikt ze voor reclamedoeleinden of marktonderzoek en/of om de website aan te passen aan de behoeften van de gebruikers. Dergelijke analyses worden hoofdzakelijk (en ook voor gebruikers die niet zijn ingelogd) uitgevoerd om passende reclame aan te kunnen bieden. UU heeft het recht bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen. U doet dat door contact op te nemen met de betreffende externe provider.

(4) Aanvullende informatie over het doel en de omvang van de verzameling van gegevens en de verwerking ervan door de betreffende externe providers
kan worden gevonden in de hieronder genoemde privacyrichtlijnen van de betrokken providers. Deze documenten bevatten eveneens aanvullende informatie over uw rechten in dit verband en over instellingenopties ter bescherming van uw privacy.

(5) Adressen van de afzonderlijke providers en de URL’s naar hun respectievelijke privacyrichtlijnen:

Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA; https://www.google.com/policies/privacy/partners/?hl=de.

9. Externe verwerkers en ontvangers van persoonsgegevens

(1) Voor de verwerking van persoonsgegevens maken wij gebruik van externe verwerkers en wij sluiten contracten af met deze gecontracteerde gegevensverwerkers overeenkomstig de vereisten van artikel 28 van de AVG.

De externe verwerker die wij gebruiken voor het hosten van de website is:

Adacor Hosting GmbH, Kaiserleistrasse 51, D-63067 Offenbach am Main, GERMANY;

https://www.adacor.com 

10. Bescherming van persoonsgegevens

Overeenkomstig de vereisten van artikel 32 van de AVG nemen wij technische en organisatorische maatregelen voor de bescherming van de persoonsgegevens van gebruikers. Al onze medewerkers die zijn betrokken bij de verwerking van persoonsgegevens hebben ten aanzien van de gegevens een geheimhoudingsplicht. De persoonsgegevens van de gebruiker worden bij doorgifte aan de website versleuteld door gebruik van HTTPS.

11. Rechtsgronden

Overeenkomstig artikel 13 van de AVG, stellen wij u in kennis van de rechtsgronden voor onze gegevensverwerking.

 • Voor zover wij van de betrokkene toestemming krijgen voor het verwerken van persoonsgegevens, dient artikel 6, lid 1 onder c van de AVG als rechtsgrond.
 • Voor het verwerken van persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van een contract waarbij de betrokkene partij is, dient artikel 6 lid 1 onder b van de AVG als rechtsgrond. Dit geldt ook voor verwerkingsactiviteiten die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van precontractuele maatregelen.
 • Voor zover de verwerking van persoonsgegevens is vereist is voor het vervullen van een wettelijke verplichting waar onze onderneming aan moet voldoen, dient artikel 6, lid 1 onder c van de AVG als rechtsgrond.
 • De rechtsgrond voor de tijdelijke opslag van gegevens en logbestanden is artikel 6, lid 1 onder f van de AVG.
 • De rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens met gebruik van technisch noodzakelijke cookies is artikel 6, lid 1 onder f van de AVG. De rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens met gebruik van cookies voor analytische doeleinden is artikel 6, lid 1 onder f van de AVG.
 • Nadat u zich heeft aangemeld voor onze nieuwsbrief bewaren wij uw e-mailadres om deze toe te sturen. De rechtsgrond daarvoor is artikel 6, lid 1, eerste zin onder a van de AVG.
 • Als verwerking noodzakelijk is voor het veiligstellen van een gerechtvaardigd belang van onze onderneming of een externe partij en mits de belangen, fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene niet zwaarder wegen dan de hogergenoemde belangen, dient artikel 6, lid 1 onder f van de AVG als rechtsgrond voor de verwerking.

Als de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op artikel 6, lid 1 onder f van de AVG, is het in ons gerechtvaardigd belang om onze bedrijfsactiviteiten te verrichten ten behoeve van het welzijn van al onze medewerkers en onze aandeelhouders.

12. Geen geautomatiseerde individuele besluitvorming / geen profilering

Geautomatiseerde individuele besluitvorming en profilering worden door ons niet gebezigd.

13. Rechten van betrokkenen

De gebruiker en andere betrokkenen kunnen jegens ons de volgende rechten doen gelden in verband met hun persoonsgegevens:

 • Recht van inzage door de betrokkene (artikel 15 AVG)
 • Recht op rectificatie (artikel 16 AVG)
 • Recht op gegevenswissing (‘recht op vergetelheid’) (artikel 17 AVG)
 • Recht op beperking van de verwerking (artikel 18 AVG)
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens (artikel 20 AVG)
 • Recht van bezwaar (artikel 21 AVG)
 • Recht op intrekking van de toestemming, op elk moment, zonder dat dit de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking aantast, als de gegevensverwerking is gebaseerd op toestemming ingevolge artikel 6, lid 1 onder a of artikel 9, lid 2 onder a van de AVG.

Voorts heeft u het recht om bij een toezichthoudende autoriteit een klacht in te dienen betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens (artikel 77 AVG).


     

14. Verwijzing naar het recht van bezwaar ingevolge artikel 21 AVG

A. Recht van bezwaar op grond van uw specifieke situatie

U heeft te allen tijde het recht om op grond van met uw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van u betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6, lid 1, onder e) (openbaar belang) of f) (gerechtvaardigde belangen) van de AVG, met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. Wij staken de verwerking van persoonsgegevens tenzij we dwingende gerechtvaardigde gronden kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of die verband houden met de instelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

B. Recht van bezwaar tegen verwerking ten behoeve van direct marketing

Wanneer persoonsgegevens voor direct-marketingdoeleinden worden verwerkt, heeft u te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van u betreffende persoonsgegevens voor dergelijke marketing, met inbegrip van profilering die betrekking heeft op direct marketing. Wanneer u bezwaar maakt tegen verwerking ten behoeve van direct marketing worden de persoonsgegevens niet meer voor deze doeleinden verwerkt.

C. Het recht van bezwaar uitoefenen

Het recht van bezwaar kan informeel worden uitgeoefend, bijvoorbeeld per brief aan Eckes-Granini Deutschland GmbH, Ludwig-Eckes-Platz 1, 55268 Nieder-Olm of per e-mail aan info-be@eckes-granini.com


15. Serviceprovider/verantwoordelijke instantie/contactgegevens/bezwaar/intrekking van toestemming

De serviceprovider overeenkomstig § 13 van de Duitse Telemediawet (Telemediengesetz, TMG) en de verantwoordelijke instantie overeenkomstig artikel 4 sub 7 AVG en andere wetten op gegevensbescherming en andere bepalingen van gegevensbeschermende aard die van kracht zijn in de lidstaten van de Europese Unie, is:

Eckes-Granini Group GmbH
Ludwig-Eckes-Platz 1 
55268 Nieder-Olm
service-granini@eckes-granini.de

Alle verzoeken om informatie, rectificatie en wissing, alle bezwaren of intrekkingen van toestemming, elke verklaring van het recht op beperking van de verwerking of het recht op overdraagbaarheid van gegevens, evenals alle opmerkingen of vragen van gebruikers met betrekking tot gegevensbescherming moeten worden gericht aan dit adres.

16. Functionaris Gegevensbescherming

Onze externe Functionaris Gegevensbescherming is Stephan Schmidt, jurist, uit Mainz. U kunt hem bereiken op datenschutz@eckes-granini.de of op ons postadres, ter attentie van ‘de Functionaris Gegevensbescherming’.

17. Toezichthoudende autoriteit en het recht om een klacht in te dienen

De toezichthoudende autoriteit met verantwoordelijkheid voor onze onderneming, aan wie klachten over inbreuken op gegevensbeschermingswetten kunnen worden gericht, is:

Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz
Hintere Bleiche 34
55116 Mainz

Telephone: +49 (0) 6131 208-2449
Fax: +49 (0) 6131 208-2497
Website: https://www.datenschutz.rlp.de/   
E-mail: poststelle@datenschutz.rlp.de  

18. COOKIES
De bescherming van uw privacy en openheid over ons gebruik van uw gegevens staan bij ons hoog op de prioriteitenlijst.

Wat zijn Cookies?

Een cookie is simpelweg een klein tekstbestandje met gegevens, dat wordt opgeslagen als u een website of app bezoekt. Cookies helpen websites en apps onthouden wat u in het verleden heeft gedaan. Er zijn verschillende soorten cookies. Zonder cookies zouden websites, apps en andere digitale diensten niet kunnen werken zoals u gewend bent.

Cookies Google Analytics
De website www.granini.com uses google analytics cookies.
De Google Analytics-cookies stellen ons in staat informatie te verzamelen over bezoeken aan en gebruik van onze website en eveneens om eventuele navigatieproblemen vast te stellen en de kwaliteit van onze website te verhogen. De analytics-cookies worden geplaatst door Google (google.analytics.com). Deze cookies zijn permanent, wat betekent dat ze na een bezoek aan onze website op uw apparaat blijven staan totdat ze verlopen.

Name

_ga

_gid

Timing

13 months

24 uren

Choice

U kunt ervoor kiezen het gebruik van cookies te deactiveren via een aanvullende module in uw browser om de Google Analytics-cookies te deactiveren:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl