Wettelijke bepalingen

Welkom op onze website!
De website www.granini.be is eigendom van Eckes-Granini Group GMBH (EGG). Wanneer u deze website bezoekt, aanvaardt u, zonder enige beperking noch voorbehoud, de toepasselijke wettelijke bepalingen en de hierna vermelde voorwaarden.
Bijgewerkt op 01/04/2021

1.    Websitebeheerder
ECKES GRANINI Group GMBH, vennootschap onder firma, ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister onder Amtsgericht Mainz HRB 40711; VAT ID: DE 124 003 408, met maatschappelijke zetel te Ludwig-Eckes-Platz 1,55268 Nieder-Olm, Germany.
Telefoonnummer: +49 6136 35-0; info-be@eckes-granini.com

2.    Verantwoordelijke voor inhoud van de website
Jorgen Micheli, EGG

3.    Hosting van de website
T-Systems Multimedia Solutions GmbH
Application Management & Cloud Services
Postfach 10 02 24
D-01072 Dresden


4.    Inhoud van de website
EGG doet het nodige om de juistheid en de bijwerking te verzekeren van de informatie die op de website verspreid wordt en behoudt zich het recht voor om te allen tijde en zonder vooropzeg, de inhoud van de website te verbeteren. EGG kan echter de juistheid, de volledigheid, de echtheid of de afwezigheid van wijziging door een derde niet verzekeren. Bovendien is EGG niet verantwoordelijk (rechtstreeks of onrechtstreeks) in geval van fout of weglating wat betreft de inhoud van deze pagina's en het mogelijke gebruik ervan door eender wie.

5.    Links naar andere websites 
EGG kan op haar website links naar andere websites van de vennootschap, naar sociale netwerken of naar websites van partners of derden voorstellen die niet gedekt zijn door deze wettelijke bepalingen. Deze links zijn gelegd met de toestemming van de betrokken websites op een ogenblik waarop EGG kon oordelen dat dit wenselijk was gelet op de inhoud en diensten van deze websites. 
EGG is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites en het gebruik ervan door derden.

6.    Intellectuele eigendom
Alle elementen van de website www.granini.be, neergelegd als merk of anderszins, al dan niet vergezeld van de tekens ™, ®, of ©, evenals de voorstelling en de inhoud van alle artikels, logo' s, beelden en meer in het algemeen alle informatie op de website, zijn de uitsluitende eigendom van EGG. De gebruiker heeft geen enkel recht tot reproductie noch tot verspreiding. Het is verboden om de volledige of een deel van de website te gebruiken, te reproduceren, te vertegenwoordigen, te wijzigen, aan te passen, te vertalen, te kopiëren, te verdelen, ongeacht de drager en ongeacht het gebruikte procedé. Elk gebruik dat niet uitdrukkelijk is toegestaan, kan leiden tot de burgerrechtelijke en/of strafrechtelijke aansprakelijkheid van de dader. EGG behoudt zich het recht voor om eenieder die deze verbodsbepaling schendt, gerechtelijk te vervolgen.

7.    Onbeschikbaarheid van de website
EGG zal ervoor zorgen dat de website te allen tijde voor de gebruiker beschikbaar is. EGG is in geen geval verantwoordelijk, in geval van onbeschikbaarheid van de website, om welke reden ook.

8.    Toepasbaar recht
De website wordt beheerst door het Duitse recht. EGG behoudt zich het recht voor om deze wettelijke bepalingen te allen tijde en zonder vooropzeg bij te werken.

9.    Beleid inzake cookies
Om ons beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens en ons cookiebeleid te raadplegen, klik hier.

10.    Contact
Om ons te contacteren, gelieve hier te klikken (link tot the contactform of the website)