BELEID INZAKE DE BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS
Bijgewerkt op 29/04/2021

ECKES GRANINI Austria GmbH is de exploitant van de website onder het domein www.granini.be (hierna genoemd "de website"). Dit beleid is bedoeld om u te informeren hoe persoonsgegevens worden verzameld als u deze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die aan uw persoon kunnen worden gerelateerd zoals uw naam, adres, e-mailadressen en uw surfgedrag op het internet.

Uw gegevens worden verzameld, verwerkt en gebruikt in overeenstemming met de bepalingen van de wet op de bescherming van de gegevens, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU (de AVG), zoals hierna uitvoeriger beschreven: 

    1.    Verzameling van persoonsgegevens voor informatiedoeleinden

(1)    Wanneer u de website louter voor informatiedoeleinden gebruikt, dat wil zeggen wanneer u niet inlogt, u niet registreert en ons geen andere informatie verstrekt om de website te gebruiken, verzamelen wij geen andere persoonsgegevens dan die welke uw browser verzendt om u in staat te stellen de website te bezoeken. Het gaat om de volgende gegevens:

    •    IP-adres
    •    Datum en tijdstip van het verzoek
    •    Tijdzoneverschil met de Greenwichtijd (GMT)
    •    Inhoud van het verzoek (specifieke pagina)
    •    Toegangsstatus / HTTP-statuscode 
    •    Doorgegeven volume van de gegevens
    •    Website waar het verzoek vandaan komt
    •    Browser
    •    Besturingssysteem en interface
    •    Taal en versie van de browsersoftware.

(2)    Daarnaast worden cookies op uw computer geplaatst als u onze website bezoekt. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw harde schijf worden opgeslagen. Zij zijn gekoppeld aan de browser die u gebruikt en via dewelke bepaalde informatie wordt gestuurd aan de entiteit die het cookie plaatst (in dit geval, onze website). Een cookie bevat doorgaans de naam van het domein waarvandaan het afkomstig is, de "levensduur" van het cookie en een waarde, meestal in de vorm van een willekeurig gegenereerd uniek getal. Cookies kunnen geen programma's uitvoeren of virussen doorgeven aan uw computer. Zij worden gebruikt om onze website gebruiksvriendelijker en effectiever te maken. 

(3)    Deze website maakt gebruik van cookies op de volgende manier:

Tijdelijke cookies (tijdelijk gebruik)
Tijdelijke cookies worden automatisch verwijderd op het moment dat u uw browser sluit. Dit zijn voornamelijk sessiecookies. Zij slaan een sessie-ID op waarmee verschillende verzoeken van uw browser aan de gedeelde sessie kunnen worden toegewezen. Dit laat de website toe dat uw computer wordt herkend bij een van uw volgende bezoeken. Sessiecookies worden verwijderd wanneer u uitlogt of uw browser sluit.

Permanente cookies (die gedurende beperkte tijd worden gebruikt)
Permanente cookies worden automatisch verwijderd na een vooraf vastgestelde tijd, die per cookie kan verschillen. U kunt deze cookies op elk ogenblik verwijderen, via de veiligheidsinstellingen van uw browser.

Cookies van derden (afkomstig van externe providers)
U kunt uw browserinstellingen configureren zoals u zelf wilt en daarin bijvoorbeeld cookies van derden of alle cookies weigeren. Informatie over het beheer en de verwijdering van cookies, evenals de bijbehorende instructies voor algemeen gebruikte browsers zijn ook beschikbaar op: www.cnil.fr/fr/cookies-et-traceurs-comment-mettre-mon-site-web-en-conformite. Gelieve te noteren dat het mogelijk is dat u in dit geval geen toegang meer hebt tot bepaalde functies van deze website.

Flashcookies (permanent gebruik)
Flashcookies worden niet door uw browser verzameld maar door uw Flashplug-in. Deze cookies slaan de benodigde gegevens op ongeacht de gebruikte browser en hebben geen automatische vervaldatum. Als u niet wilt dat Flashcookies op uw computer geplaatst worden, moet u een gepaste bijkomende module installeren.

(4)    Deze gegevens worden opgeslagen los van alle gegevens die door ons gearchiveerd kunnen worden. Meer bepaald zullen de gegevens van de cookies niet gelinkt worden aan uw andere gegevens die kunnen overgedragen worden.

    2.    Verzameling van persoonsgegevens voor gepersonaliseerde doeleinden

(1)    Naast het gebruik van onze website louter voor informatiedoeleinden, bieden wij een reeks diensten aan die u kunt gebruiken als u dit wenst. Daartoe dient u in de meeste gevallen aanvullende persoonsgegevens te bezorgen die wij gebruiken om de corresponderende dienst te verstrekken. Wanneer u de mogelijkheid hebt om vrijwillig aanvullende informatie te verstrekken, wordt dit overeenkomstig aangegeven. Wij verzamelen, verwerken en gebruiken uitsluitend die persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor uw gebruik van de website of de uitvoering van een met ons afgesloten contract of die u zelf verstrekt. Dit betreft hoofdzakelijk mastergegevens en gebruikersgegevens die via formulieren op onze website kunnen worden doorgegeven:

    •    Firma
    •    Naam
    •    Adres
    •    Telefoon
    •    E-mailadres
    •    Geboortedatum
    •    Registratie en inloggegevens van de gebruiker
    •    Bankgegevens van de gebruiker
    •    Btw-nummer (facultatief) 

(2)    Wij gebruiken waar nodig inventarisgegevens en gebruikersgegevens voor het aangaan, vaststellen van de inhoud van, wijzigen of beëindigen van een contractuele relatie met u, om onze contractuele verplichtingen na te komen, voor het inloggen door de gebruiker op de website en om contact met u op te nemen als u dat wenst of als dat uit hoofde van de contractuele relatie noodzakelijk is of ingevolge wet- en regelgeving is toegestaan.

(3)    De verwerkte gegevens worden gebruikt voor het contacteren van klanten en het verwerken van aanvragen van klanten, suggesties, klachten en kwaliteitsverzekering, inclusief de analyse en evaluatie van mogelijke gebreken van producten of verpakking en de identificatie van de ontwikkeling van de noden van de consumenten. De rechtsgrond is derhalve ons rechtmatig belang overeenkomstig artikel 6, lid 1, letter f) van de AVG. De gegevens die in deze context verwerkt worden, worden uiterlijk 6 maanden na sluiting van de behandeling van de klacht verwijderd op voorwaarde dat de verwijdering niet verhinderd wordt door een wettelijke verplichting tot bewaring.

Met uitzondering van de gegevens verzameld door externe providers, zoals hierna vermeld, worden de persoonsgegevens opgeslagen en verwerkt in de Europese Unie.

    3.    Verwijderen van gegevens

Tenzij anders vermeld in dit beleid, slaan wij uw gegevens enkel op gedurende de tijd die noodzakelijk is, bijvoorbeeld, om een aanvraag te verwerken die u ons toestuurt. Uw persoonsgegevens worden dan ook gewist nadat uw verzoek is verwerkt, tenzij anders werd overeengekomen. Inventarisgegevens worden twee jaar na beëindiging van de contractuele relatie vernietigd en wel aan het eind van het betreffende kalenderjaar, tenzij de gegevens langer bewaard moeten worden en dit wettelijk is toegestaan. 

    4.    Anonieme statistische analyse van de gebruikersgegevens

Tenzij u daartegen bezwaar aantekent, hebben wij het recht om met gebruik van een pseudoniem, gebruikersprofielen te creëren voor reclamedoeleinden, marktstudies of om de website aan te passen aan de behoeften van gebruikers. In het bijzonder analyseren wij gebruikersgegevens op anonieme wijze voor statistische doeleinden om de website aan te passen aan de behoeften van gebruikers. U kunt bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens middels een daartoe strekkend bericht (zie artikel 10 met betrekking tot de contactgegevens).

    5.    Socialemediaplug-ins en diensten van derden

5.1 Het gebruik van socialemediaplug-ins

(1)    Op dit moment maken wij gebruik van de volgende socialemediaplug-ins: Facebook, Google+, Twitter, Instagram en LinkedIn. Wij gebruiken de zogenaamde 2-klik-oplossing (2-click solution). Dit betekent dat als u onze website bezoekt, in eerste instantie geen persoonsgegevens aan de providers van deze plug-ins worden verstrekt. U kunt de provider van de plug-in herkennen aan de letter in het grijs gemaakte vakje, die overkomt met de eerste letter van hun naam. Persoonsgegevens worden uitsluitend doorgegeven als u op een van de plug-ins klikt: door de plug-in te activeren, worden gegevens automatisch doorgegeven aan de betreffende provider en daar opgeslagen (voor Amerikaanse providers is dat de Verenigde Staten). Wij hebben geen invloed op de verzamelde gegevens en wij kennen de volledige omvang van de verzamelde gegevens niet; het doel en de bewaarperiodes ervan zijn ons niet bekend. Aangezien de providers van plug-ins de gegevens onder andere via cookies verzamelen, raden wij u aan om, alvorens op het grijs gemaakt vakje te klikken, via de veiligheidsinstellingen in uw browser alle cookies te verwijderen.

(2)    Als u een plug-in activeert, krijgt de provider van die plug-in bericht dat u de betreffende sub-pagina van onze website heeft geopend. Daarnaast worden de in punt 1(1) van dit beleid genoemde gegevens doorgegeven; in het geval van Facebook, naargelang de respectievelijke providers, geldt dat enkel een geanonimiseerd IP-adres verzameld wordt in Duitsland. Dit gebeurt ongeacht of u bij deze provider al dan niet een account heeft en erbij bent ingelogd. Als u bij deze provider bent ingelogd, worden deze gegevens rechtstreeks aan uw account toegewezen. Als u klikt op de geactiveerde knop en bijvoorbeeld naar de site linkt, slaat de provider deze informatie ook op in uw gebruikersaccount en stelt hij daar officieel uw contacten van op de hoogte. Als u niet wilt dat de gegevens worden toegewezen aan uw account bij deze provider, moet u uitloggen voordat u de knop activeert.

(3)    De provider slaat deze gegevens op als gebruikersprofielen en gebruikt ze voor reclamedoeleinden, marktonderzoek of om de website aan te passen aan de behoeften van de gebruikers. Een dergelijke analyse wordt in het bijzonder (en ook voor gebruikers die niet zijn ingelogd) uitgevoerd om passende advertenties aan te bieden en andere gebruikers in het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website. U heeft het recht bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen. U doet dat door contact op te nemen met de betreffende provider.

(4)    Aanvullende informatie over het doel en de omvang van de verzameling van gegevens en de verwerking ervan door de betreffende providers kan worden gevonden in de hieronder genoemde privacyrichtlijnen van de betrokken providers. Deze documenten bevatten eveneens aanvullende informatie over uw rechten in dit verband en over instellingenopties ter bescherming van uw privacy.

(5)    Adressen van de respectievelijke providers en de URL's naar hun respectievelijke privacyrichtlijnen:

Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA; http://www.facebook.com/policy.php.

Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA;
https://www.google.com/policies/privacy/partners/?hl=de

Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, USA; 
https://twitter.com/privacy 

Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA; https://help.instagram.com/155833707900388/

LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, California 94043, USA; http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

5.2 Integratie van de diensten van derden

(1)    In onze website hebben wij YouTube-video's geïntegreerd; ze zijn opgeslagen op http://www.YouTube.com en kunnen rechtstreeks vanaf onze website worden afgespeeld. De video's zijn alle geïntegreerd in "uitgebreide gegevensbeschermingsmodus", wat wil zeggen dat over u als gebruiker geen gegevens worden doorgegeven aan YouTube als u de video's niet afspeelt. Het is enkel wanneer u de video's afspeelt dat de in paragraaf 2 genoemde gegevens doorgegeven worden. Wij hebben geen enkele invloed op deze gegevensdoorgifte. Voorts bevat deze website geïntegreerde content van de volgende externe providers: Google Maps. 

(2)     Wanneer u de website bezoekt, krijgt de externe provider bericht dat u de betreffende subpagina van onze website heeft geopend. De in punt 1(1) van dit beleid genoemde informatie wordt doorgegeven. Dit gebeurt ongeacht of u al dan niet een gebruikersaccount bij deze externe provider heeft en daar bent ingelogd en eveneens als er geen account is. Als u bij de plug-in provider bent ingelogd, worden deze gegevens rechtstreeks aan uw account toegewezen. Als u niet wilt dat de gegevens worden toegewezen aan uw profiel bij de externe provider, moet u uitloggen voordat u de knop activeert. 

(3)    De externe provider slaat deze gegevens op als gebruikersprofielen en gebruikt ze voor reclamedoeleinden, marktstudies of om de website aan te passen aan de behoeften van de gebruikers. Deze analyse wordt hoofdzakelijk (en ook voor gebruikers die niet zijn ingelogd) uitgevoerd om passende reclame aan te kunnen bieden. U heeft het recht bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen. U doet dat door contact op te nemen met de betreffende provider.

(4)    Aanvullende informatie over het doel en de omvang van de verzameling van gegevens en de verwerking ervan door de betreffende providers kan worden gevonden in de hieronder genoemde privacyrichtlijnen van de betrokken providers. Deze documenten bevatten eveneens aanvullende informatie over uw rechten in dit verband en over instellingenopties ter bescherming van uw privacy.

(5)    Adressen van de afzonderlijke providers en de URL's naar hun respectievelijke privacyrichtlijnen: Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA: https:// www.google.com/policies/privacy/partners/?hl=fr.

    6.    Onderaannemers

(1)    Voor de verwerking van persoonsgegevens doen wij een beroep op onderaannemers en wij sluiten met hen contracten af voor gegevensverwerking overeenkomstig de vereisten van artikel 28 van de AVG.

(2)    De onderaannemer die wij gebruiken voor het hosten van de website is: T-Systems Multimedia Solutions GmbH, Application Management & Cloud Services, Postfach 10 02 24, D-01072 Dresden / Adacor Hosting GmbH, Emmastrasse 70a, D-45130 Essen.

    7.    Bescherming van persoonsgegevens

Overeenkomstig de vereisten van artikel 32 van de AVG nemen wij technische en organisatorische maatregelen voor de bescherming van de persoonsgegevens van gebruikers. Al onze medewerkers die zijn betrokken bij de verwerking van persoonsgegevens hebben ten aanzien van de gegevens een geheimhoudingsplicht. De persoonsgegevens van de gebruiker worden bij doorgifte aan de website versleuteld door gebruik van HTTPS. 

    8.    Rechtsgrond 

De rechtsgrond voor de verzameling en verwerking van gegevens is artikel 6, lid 1, letters a) b) en f) en artikel 7 van de AVG.

    9.    Rechten van betrokkenen

De gebruiker en andere betrokkenen kunnen van ons de volgende rechten eisen met betrekking tot hun persoonsgegevens:

    •    Recht op informatie
    •    Recht op rectificatie
    •    Recht op verwijdering 
    •    Recht op beperking van verwerking
    •    Recht van bezwaar tegen verwerking
    •    Recht op gegevensoverdraagbaarheid  

U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit als u van mening bent dat wij uw rechten op gegevensbescherming hebben geschonden of als wij uw rechten als betrokkene niet voldoende hebben geïmplementeerd. Voor Frankrijk is dit de Nationale Commissie voor Informatica en Vrijheden, 3 Place de Fontenoy, TSA 80715, F-75334 Parijs cedex 07. 

    10.    Serviceprovider / verantwoordelijke instantie / contactgegevens 

De serviceprovider en de verantwoordelijke instantie overeenkomstig artikel 4 nr. 7 van de AVG is: Eckes-Granini Austria, Pummerinfeld 1b, 4490 St. Florian, Austria

Alle verzoeken om informatie, rectificatie en wissing, alle bezwaren of intrekkingen van toestemming, elke verklaring van het recht op beperking van de verwerking of het recht op overdraagbaarheid van gegevens, evenals alle opmerkingen of vragen van gebruikers met betrekking tot gegevensbescherming moeten worden gericht aan dit adres: data.privacy@eckes-granini.com.

Er is geen functionaris voor de gegevensbescherming benoemd omdat de gegevens niet verwerkt worden in een mate dat een functionaris voor de gegevensbescherming benoemd moet worden overeenkomstig artikel 37 van de AVG. U kunt uw vragen ook richten tot ons contactadres voor de gegevensbescherming: data.privacy@eckes-granini.com.

    11.    Toezichthoudende autoriteit en het recht om een klacht in te dienen 

De toezichthoudende autoriteit belast met de gegevensbescherming aan wie klachten over inbreuken op gegevensbeschermingswetten kunnen worden gericht, is: 

Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz
Hintere Bleiche 34
D-55116 Mainz

Telefoon:    +49 (0) 6131 208 2449
Fax:     +49 (0) 6131 208 2497
Website:     https://www.datenschutz.rlp.de/   
E-mail:     poststelle@datenschutz.rlp.de  

    12.    Bijwerking van dit Beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens

De inhoud van dit beleid vraagt om regelmatige bijwerking. Wij behouden ons dan ook het recht voor om dit beleid te allen tijde te wijzigen. Voor de inwerkingtreding verzenden wij het aangepaste beleid via e-mail naar de geregistreerde gebruikers en wij publiceren dit aangepaste beleid op dezelfde plaats als het huidige beleid.