Wettelijke bepalingen

Wettelijke bepalingen
Welkom op onze website!

De website www.granini.be is eigendom van Eckes-Granini Austria (EGA). Wanneer u deze website bezoekt, aanvaardt u, zonder enige beperking noch voorbehoud, de toepasselijke wettelijke bepalingen en de hierna vermelde voorwaarden.
Bijgewerkt op 29/04/2021


    1.    Websitebeheerder
Eckes-Granini Austria GmbH, Pummerinfeld 1 b, A-4490 St. Florian, Austria Phone: +43 7224 418 88, Fax: +43 7224 418 88-180, E-Mail: info-ega@eckes-granini.com
COMMERCIAL REGISTRY FILE NUMBER: FN 204357 AVAT NUMBER.: ATU52036005

    2.    Verantwoordelijke voor de publicatie van de website
Jorgen Micheli, EGA

    3.    Hosting van de website
T-Systems Multimedia Solutions GmbH

Application Management & Cloud Services

Postfach 10 02 24

D-01072 Dresden
Adacor Hosting GmbH

Emmastrasse 70a

D-45130 Essen

    4.    Inhoud van de website
EGA doet het nodige om de juistheid en de bijwerking te verzekeren van de informatie die op de website verspreid wordt en behoudt zich het recht voor om te allen tijde en zonder vooropzeg, de inhoud van de website te verbeteren. EGA kan echter de juistheid, de volledigheid, de echtheid of de afwezigheid van wijziging door een derde niet verzekeren. Bovendien is EGA niet verantwoordelijk (rechtstreeks of onrechtstreeks) in geval van fout of weglating wat betreft de inhoud van deze pagina's en het mogelijke gebruik ervan door eender wie.

    5.    Links naar andere websites 
EGA kan op haar website links naar andere websites van de vennootschap, naar sociale netwerken of naar websites van partners of derden voorstellen die niet gedekt zijn door deze wettelijke bepalingen. Deze links zijn gelegd met de toestemming van de betrokken websites op een ogenblik waarop EGA kon oordelen dat dit wenselijk was gelet op de inhoud en diensten van deze websites. 
EGA is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites en het gebruik ervan door derden.

    6.    Intellectuele eigendom
Alle elementen van de website www.granini.be, neergelegd als merk of anderszins, al dan niet vergezeld van de tekens ™, ®, of ©, evenals de voorstelling en de inhoud van alle artikels, logo' s, beelden en meer in het algemeen alle informatie op de website, zijn de uitsluitende eigendom van EGA. De gebruiker heeft geen enkel recht tot reproductie noch tot verspreiding. Het is verboden om de volledige of een deel van de website te gebruiken, te reproduceren, te vertegenwoordigen, te wijzigen, aan te passen, te vertalen, te kopiëren, te verdelen, ongeacht de drager en ongeacht het gebruikte procedé. Elk gebruik dat niet uitdrukkelijk is toegestaan, kan leiden tot de burgerrechtelijke en/of strafrechtelijke aansprakelijkheid van de dader. EGA behoudt zich het recht voor om eenieder die deze verbodsbepaling schendt, gerechtelijk te vervolgen.

    7.    Onbeschikbaarheid van de website
EGA zal ervoor zorgen dat de website te allen tijde voor de gebruiker beschikbaar is. EGA is in geen geval verantwoordelijk, in geval van onbeschikbaarheid van de website, om welke reden ook.

    8.    Toepasbaar recht
De website wordt beheerst door het Duitse recht. EGA behoudt zich het recht voor om deze wettelijke bepalingen te allen tijde en zonder vooropzeg bij te werken.

    9.    Beleid inzake cookies
Om ons beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens en ons cookiebeleid te raadplegen, klik hier.

    10.    Contact
Om ons te contacteren, gelieve hier te klikken.